Mission statement

“Wij denken visionair en zijn consequent in ons handelen”

Wij zien de lange traditie van ons bedrijf als een stevige basis om onze toekomst op te bouwen. Het karakter van het bedrijf KEIM is gebaseerd op de geest van de oprichter. Onze naam staat voor visie, daadkracht en de moed om te vernieuwen. De innovatieve prestatie van A.W. Keim leeft voort in ons streven om door technologische vooruitgang in de silicaattechniek de lat voor de minerale producten voor de bouwnijverheid steeds hoger te leggen. Onze heldere specialisatie garandeert unieke kennis op het gebied van minerale producten voor de bouwnijverheid. Wij zijn ervan overtuigd dat minerale bouwproducten meerwaarde hebben en handelen consequent vanuit deze overtuiging.

“Met buitengewone prestaties steeds weer overtuigen”

Wij willen de toonaangevende markt- en competentiepositie van ons op het gebied van minerale silicaatproducten voor de bouwnijverheid verstevigen door op onze kerncompetenties te concentreren. Wij willen aan de hand van buitengewone prestaties steeds weer overtuigen en gebruiken onze flexibiliteit om snel en klantgericht te handelen.

 
“Voor ons is duurzaamheid belangrijk”

Wij zijn een generalist onder de specialisten. In onze niche, minerale silicaatproducten voor de bouwnijverheid, bieden wij beproefde en complete systeemoplossingen aan voor gevels en binnenruimtes. Wij adviseren actief, uitgebreid en behoeftegericht waarbij wij steeds het belang van de klant voor ogen houden. Ons product- en dienstenaanbod is gericht op duurzaamheid en dat is voor ons erg belangrijk. Daarom letten wij bij ons dienstenaanbod extra goed op de economische efficiëntie, de ecologische verdraagzaamheid en de sociale verantwoordelijkheid.

 
“Aan onze kwaliteitseisen wordt niet getornd”

Kwaliteit is de sleutel tot ons succes. Het vormt de basis voor het vertrouwen dat onze klanten in onze diensten en dus in ons bedrijf hebben. Ook gaat onze voorkeur uit naar het garanderen van de kwaliteit op de lange termijn in plaats van snelle successen. Kwaliteit is voor ons heel concreet. Wij hebben dan ook een lange tijdlijn voor ogen wat betreft de levensduur van onze producten, de economische efficiëntie en de klanttevredenheid. Vooroplopen op het gebied van de kwaliteit is een belangrijk onderdeel van ons zelfbewustzijn.

 
“Wij zien milieubescherming als een mogelijkheid”

Wij streven naar totaaloplossingen die in overeenstemming zijn met het milieu. Ecologische aspecten zijn integraal onderdeel van de totstandkoming van de productportefeuille. Wij zien in de voorzichtige en verantwoordelijke omgang met het milieu een kans om het bedrijfssucces te versterken. Ons milieubewustzijn wordt ondersteund door grondstofbesparende, energie-efficiënte en dus qua kosten geoptimaliseerde processen en vraagt om innovatieve, toekomstige en concurrerende productoplossingen.

 
“Maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor ons een plicht”

Wij zijn ons bewust van en nemen met hart en ziel de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke belangen van onze handel. Naar buiten toe is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bouwmaterialen te leveren die de gezondheid geen schade toebrengen. Wij willen waarde behouden en realiseren, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in te perken. Naar binnen toe is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om menselijk met elkaar om te gaan en respect voor andere culturen en nationaliteiten te tonen. Wij zien het als onze plicht om een veilige werkplek voor onze werknemers te realiseren en door samenwerking nieuwe werkplekken te creëren.

“Menselijkheid is bij ons met HOOFDLETTERS geschreven”

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste ressource. Ons dagelijks werk wordt gekenmerkt door wederzijdse ondersteuning en waardering. Dat laten wij blijken door te luisteren, te informeren en elkaar te helpen. Anders zijn is voor ons een welkome uiting van menselijke individualiteit. Het succes van ons bedrijf is het succes van ons allen. Iedereen draagt daar afzonderlijk zijn steentje aan bij en is daarvoor verantwoordelijk.

 
“Voor ons zijn fouten een kans om te leren”

Leidinggeven is verantwoordelijkheid dragen. Onze leidinggevenden zijn voorbeelden, tonen team spirit en zijn eerlijk. Zij motiveren door duidelijke doelen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te stellen. Ze hebben een zorgplicht, letten op gelijke kansen en stimuleren prestatiebereidheid. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Voor ons zijn fouten een kans om te leren. Zakelijke, vakmatige en menselijke competentie zijn voor ons belangrijker dan rangen en standen.

“Onze klanten zijn onze partners”

Wij zien onze klanten bij ons succes als een partner. Partnerships zijn voor ons een opdracht. Wij verplichten onszelf open, eerlijk en fair te zijn in de communicatie en de samenwerking. Onze klanten verdienen het beste dat wij te bieden hebben. Wij moeten stuk voor stuk proberen om van een klant een partner te maken die ons vanwege zijn overtuiging en de positieve ervaring aan anderen aanbeveelt.

 
“Wij streven naar succes voor ons en onze partners”

Wij gebruiken de economische successen van ons bedrijf om werkplekken te garanderen, te groeien en te investeren. Wij zijn echter ook afhankelijk van het economische succes van onze klanten en partners. Het ene is namelijk niet mogelijk zonder het andere. Wij werken efficiënt en doelgericht, wij grijpen kansen aan, denken op de lange termijn en handelen vooruitziend. Op die manier garanderen wij onze winst. Naast de meerwaarde van onze prestaties dragen wij bij aan het economische succes van onze klanten en partners.

“Wij communiceren helder en duidelijk”

Pas als je helder communiceert, wordt je begrepen. Wij voeren de interne en externe dialoog met medewerkers, klanten en de maatschappij met zorg. Wij communiceren helder, duidelijk en begrijpelijk. Wij letten erop dat wij serieus zijn in ons optreden en begrijpelijk zijn in onze formuleringen en uitingen.

 
“Eerlijkheid en tolerantie spreken voor ons voor zich”

Wij treden onze concurrenten op eerlijke wijze tegemoet en volgens de spelregels die voor de markt gelden. Wij volgen wet- en regelgeving en de zeden en gebruiken van de personen waarmee wij samenwerken en de landen waarin wij actief zijn. Wij nemen afstand van alle vormen van discriminatie. Wij handelen zoals wij behandeld willen worden.

 
“Integriteit is voor ons onmisbaar”

Wij weten dat de waarde van ons bedrijf meer is dan alleen de economische cijfers. Ook een goede reputatie en vooral geloofwaardigheid zijn van belang. Dat vraagt om serieus en transparant handelen. Wij werken hard, zijn betrokken en volhardend en volgen altijd de wet- en regelgeving. Wij hechten veel waarde aan integriteit.

“Wij zijn welwillend en betrouwbaar”

Succes is een kwestie van vertrouwen. Het vertrouwen van onze klanten en partners willen wij winnen door welwillend te zijn in onze uitspraken en onze handelingen. Onze klanten en partners kunnen op ons vertrouwen.